ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo

7-Mila stafetten


7-Mila stafetten 5 ÅKARE

Stafetten är uppdelad i totalt 5 sträckor. Ni kan ställa upp 5 olika personer i ett lag eller att någon väljer åka två sträckor, dock ej två påföljande. Den som åker första sträckan kan välja att efter växling åka hela vägen ned. Då måste den personen ha dubbla nummerlappar och bära både personligt chip och stafett chip som överlämnas vidare vid växling, glöm ej att anmäla detta i samband med anmälan. Växlingsstationer är i Vindel-Ånäset, Botsmark, Åkullsjön, Överklinten. Alla stafettlag måste ha egen följebil som plockar upp åkare efter bansträckningen. Tänk på logistiken när ni ska åka stafett så att alla åkare har varma kläder att byta om till efter genomfört lopp.

Anmälningsavgifter ska betalas i samband med anmälan via raceid.com. Ingen efteranmälan tillgänglig för stafett!

Nummerlappar till samtliga i laget stafettåkare + lagets chip hämtas ut i Vindel-Ånäset tidigast 07:00.
Gemensam start 09:00.

Prisutdelning sker efter det att tre stafettlag kommit i mål.


7-Mila Stafetten 3 ÅKARE

Stafetten går även att åka med 3 åkare på totalt 3 sträckor. Vill du som förste åkare åka hela vägen så måste den personen ha dubbla nummerlappar och bära både personligt chip och stafett chip som överlämnas vidare vid växling, glöm ej att anmäla detta i samband med anmälan. Växlingsstationer är Åkullsjön och Överklinten. Alla stafettlag måste ha egen följebil som plockar upp åkare efter bansträckningen. Tänk på logistiken när ni ska åka stafett så att alla åkare har varma kläder att byta om till efter genomfört lopp.

Anmälningsavgifter ska betalas i samband med anmälan via raceid.com. Ingen efteranmälan tillgänglig för stafett!

OBS! nummerlappar till samtliga i laget stafettåkare + lagets chip hämtas ut i Botsmark tidigast 07:30.
Gemensam start 09:30.


Sträckor 5 åkare

Sträcka 1 - Vindeln till Vindel-Ånäset 18 km, varierande terräng med brant backe och skarp kurva före kontrollen i Häggnäs.
Sträcka 2 - Vindel-Ånäset till Botsmark 17 km, varierande terräng och inga större backar att klättra uppför.
Sträcka 3 - Botsmark till Åkullsjön 16 km, det kommer tidigt en brant stigning - kuperad terräng
Sträcka 4 - Åkullsjön till Överklinten 10 km, direkt vid växling, brant utförsbacke och direkt en lätt uppförsbacke därefter inga stora stigningar.
Sträcka 5 - Överklinten till Robertsfors 14 km, lättåkt terräng och lätt lutande utför ned mot målgång 


Sträckor 3 åkare

Sträcka 1 - Botsmark till Åkullsjön 16 km, det kommer tidigt en brant stigning - kuperad terräng
Sträcka 2 - Åkullsjön till Överklinten 10 km, direkt vid växling, brant utförsbacke och direkt en lätt uppförsbacke därefter inga stora stigningar.
Sträcka 3 - Överklinten till Robertsfors 14 km, lättåkt terräng och lätt lutande utför ned mot målgång