ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo

7-Mila - OBS! ÄNDRAD STRÄCKA FÖR 2024!

03/07/2024

Styrelsen har tagit beslut om att korta ner årets 7-mila på grund av skogsavverkning. Starten flyttas därför till Vindel-Ånäset och den längsta sträckan i loppet blir 6 mil. Starten därifrån flyttas också fram till 09:30 och nummerlappar/chip hämtas ut tidigast 07:00 från Byastugan i Vindel-Ånäset.


För de som ska åka 5 manna stafetten innebär det också förändringar!

Sträcka 1: Vindel-Ånäset till Botsmark 17 km
Sträcka 2: Botsmark till Lapptjärn 8,6 km (GPS kordinater)
Sträcka 3: Lapptjärn till Åkullsjön 7,4 km (OBS! Parkering sker vid stora vägen)
Sträcka 4: Åkullsjön till Överklinten 10 km
Sträcka 5: Överklinten till Robertsfors 14 km


SAMMANFATTNING
Starten flyttat till Vindel-Ånäset
Starten från Vindel-Ånäset flyttad fram till 09:30.
Nummerlappar/chip hämtas ut från Byastugan i Vindel-Ånäset tidigast 07:00.
Stafett sträckor som är ändrade är Sträcka 1: Vindel-Ånäset till Botsmark 17 km och Sträcka 2: Botsmark till Lapptjärn se koordinater (GPS Koordinater) Sträcka 3: Lapptjärn till Åkullsjön 7.4 km.


The board has taken the decision to shorten this years 7-Mila cause of deforestation. The start will therefore be moved to Vindel-Ånäset and such shorten the lenght of the race to 60 km. The start of the race is also moved to 09:30. You can get number bib/chip from the village cottage, byastuga, 07:00 the earliest.


This also affect those who are in the 5 legs relay mila!

Relay 1: Vindel-Ånäset to Botsmark 17 km
Relay 2: Botsmark to Lapptjärn 8,6 km (GPS Coordinates)
Relay 3: Lapptjärn to Åkullsjön 7.4 km (OBS! Parking is by the big road)
Relay 4: Åkullsjön to Överklinten 10 km
Relay 5: Överklinten to Robertsfors 14 km


SUMMARY
The start is moved to Vindel-Ånäset.
Starting time of race moved to 09:30.
You can get numberbib/chip from the village cottage 07:00 the earliest.
Relays for relay mila is changed - Relay 1: Vindel-Ånäset to Botsmark 17 km and Relay 2: Botsmark to Lapptjärn see coordinates! (GPS Coordinates) Relay 3: Lapptjärn to Åkullsjön 7.4 km.