ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo

7-Mila - Fri Transfer från Vindeln till Vindel-Ånäset

03/08/2024

I och med att loppet kortas ner och starten går från Vindel-Ånäset istället för Vindeln så kommer vi erbjuda fri transfer från Vindeln till Vindel-Ånäset.

När bussen åkt från Robertsfors till Vindel-Ånäset och lämnat av alla där så åker den sedan vidare till Vindeln för att plocka upp de åkare som vill ta sig till Vindel-Ånäset därifrån.

Bussen från Vindeln kommer vid 08:00-08:15 och åker då ner till Vindel-Ånäset.
Bussen kommer även att gå vidare ner till Botsmark men det finns ingen garanti att den kommer vara i tid utan det är främst Vindeln till Vindel-Ånäset som transfern gäller.

Det kommer finnas begränsat med parkeringar i Vindel-Ånäset men det går även att parkera i Vindeln och ta transfer ner till Vindel-Ånäset.

Startplats Botsmark är som vanligt och man hämtar ut chip och nummerlapp i Botsmark.